Remacle Le Loup, Le château de Hermal, gravure, 1735 – détail.
logo SI Hermalle sous Huy
fr nl gb wl  recherche

logo engis

partenaires

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS 2.0logo Eden

Hermalle-sous-Huy is kandidaat voor
EDEN destinations 2015
Gastronomie


Hermalle-sous-Huy is het toeristisch centrum van Engis.

Sinds lang heeft de Ferme castrale een speciale aanbod voor gastronomie ontwikkelen met het museum en de bibliotheek van de Gastronomie, de taverne die historische recepten biedt, de Lekkere Natuur 
wandelingen, een punt van verkoop van lokale producten, de verspreiding van kookboeken en thematische tentoonstellingen.

Dit is het werk van de Ferme castrale en zijn geweldige gastronomische aanbod dat in aanmerking worden genomen in de reflecties door de plaatselijke plattelandsontwikkeling Commissie en in de gemeenschappelijke programma plattelandsontwikkeling door het Waals Gewest aanvaard in januari 2015: het thema van de gastronomie is gekozen met die van de prehistorie als drager van nieuwe projecten voor de ontwikkeling van de dagtoerisme.

In een tijd waarin musea en attracties een gastronomische aanbod (soms zonder enige basis bij het thema van hun groep formule)
ontwikkelen, op een moment dat "een nieuwe trend is verspreiden : men verbruikt in een groeiend aantal musea een kopje koffie, een snack of zelfs een gastronomisch vijfgangen menu" (Le Vif Extra, 20 maart 2015) is het noodzakelijk nieuwe inspanningen en nieuwe tracks implementeren, om de duurzaamheid van de werk in Hermalle en en zijn uitbreiding te zorgen.

Dee stad van Engis wil een samenwerking tussen het Museum van de Gastronomie en het Préhistomuseum, een uitbreiding van de schoolbezoeken aan het museum van Hermalle, en meer "lokale excursies" voor de verenigingen.

Op Belgisch en Europees niveau 
moet de erkenning van Hermalle-sous-Huy als een EDENbestemming de stad Engis tot een grotere schaal als toeristische bestemming te doen kennen.

De andere kandidaten dit jaar zijn nog niet bekend.
De resultaten van de wedstrijd zullen in juni 2015 plaatsvinden.

Maar wat is "Eden"?


EDEN, staat voor European Destinations of Excellence, is een project dat modelbestemmingen voor een duurzame toeristische ontwikkeling over de hele Europese Unie promoot. Het project bestaat uit een landelijke wedstrijd die ieder jaar plaatsvindt en die leidt tot de keuze van een toeristische “destination of excellence” voor elk deelnemend land. Met de selectie van bestemmingen slaagt EDEN er daadwerkelijk in om de aandacht te vestigen op de waarden, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van Europese toeristische bestemmingen. Het brengt opkomende Europese bestemmingen onder de aandacht, er wordt een platform gecreëerd voor het uitwisselen van goede praktijken in Europa en de vorming van netwerken tussen plaatsen die een prijs hebben gewonnen, wordt aangemoedigd.

Deze Europese zoektocht naar hoge kwaliteit in het toerisme wordt uitgewerkt rond een bepaald thema, dat ieder jaar wordt gekozen door de Commissie in overleg met belanghebbende landelijke toeristische organisaties. Het thema functioneert als een leitmotiv. Tot nu toe zijn plattelandstoerisme, immateriële cultuurerfenis en beschermde gebieden de belangrijkste thema’s voor EDEN geweest.

Wat de gekozen bestemmingen kenmerkt, is dat ze zich richten op duurzaamheid, sociale, culturele en op milieugebied. De prijswinnaars zijn opkomende, weinig bekende Europese bestemmingen in de 27 lidstaten en kandidaat-lidstaten. Het EDEN-project helpt om de duurzame praktijken uit de gekozen bestemmingen te verspreiden over de Unie en om deze plaatsen te promoten tot bestemmingen voor het hele jaar. Dat moet ook helpen om overvolle toeristenplaatsen meer ruimte te geven.

De ontwikkeling van dit project wordt gesteund door de Europese Commissie, die het in 2006 van start liet gaan en die nog steeds een belangrijke coördineerde rol speelt. Tot haar taken behoren onder andere het aanmoedigen van de dialoog tussen de betrokken partijen, medefinanciering van de selectieprocedure, organisatie van de prijsuitreiking (de eerste twee jaar tijdens het Europees Toeristenforum) en het coördineren van een uitgebreide communicatiecampagne.

Voor België : 

2007 Durbuy : Beste Europese Plattelandsbestemming in opkomst
2008 Ath : Toerisme en de plaatselijke immateriële erfenis
2009 Viroinval / Viroin-Hermeton Nature Park : Toerisme en beschermde gebieden
2010 Meren van de Eau d'Heure : Het watertoerisme
2011 Marche-en-Famenne : Toerisme en Herbestemming van lokaal erfgoed
2013 Ottignies-Louvain-la-Neuve : Toegankelijk toerisme

Om meer te weten : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_nl.htmCe site internet est protégé par le droit d'auteur.  Ses textes, rédigés par Nicole Hanot dans l’orthographe commandée depuis 1990, ne peuvent donc être copiés.  Les images peuvent l’être s'il est explicitement indiqué qu'elles appartiennent au domaine public, ou sont sous licence de type free documentation (avec lien vers l'oeuvre concernée).
Asbl Syndicat d'Initiative d'Hermalle-sous-Huy (La Rawète) dans la Ferme Castrale de Hermalle-sous-Huy